Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-DCT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc hoàn thiện và phát triển hệ thống website Hufi năm 2023; Ban biên tập website Hufi triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá nhằm hoàn thiện, cải tiến và nâng cấp hệ thống trang tin điện tử của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến khảo sát: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, người học và các đơn vị trực thuộc Trường; công ty, doanh nghiệp và phụ huynh.

2. Phạm vi khảo sát:

a. Các trang tin điện tử (website) của Trường, gồm:

- Website chính của HUFI (https://hufi.edu.vn)

- Các chuyên trang (tuyển sinh, việc làm, sổ tay sinh viên, tuần sinh hoạt công dân sinh viên, tân sinh viên …)

- Website đảng bộ, công đoàn, đoàn thanh niên

b. Website của các đơn vị trực thuộc Trường.

3. Nội dung khảo sát ý kiến góp ý hoàn thiện, cải tiến, nâng cấp:

- Nội dung trang web

- Giao diện, màu sắc và bố cục

- Các thiết kế mỹ thuật (slide, baner, pano, hình ảnh đại diện)

- Các yếu tố kỹ thuật như tốc độ truy cập, đường truyền, băng thông ...

- Khả năng tương thích hiển thị trên các nền tảng/phiên bản/thiết bị khác nhau

- Các công cụ, tính năng và tiện ích cho người dùng              

- Công cụ và phân quyền quản trị cho biên tập viên, cộng tác viên và quản trị viên

- Góp ý, đề xuất cải tiến hoặc nâng cấp về các nội dung khác

4. Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 08/3/2023 đến 20/3/2023.

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông của các trang tin điện tử, Ban biên tập rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức, người học và các đơn vị trực thuộc Trường. Thông tin cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ Ban biên tập website Hufi (gặp thầy Nguyễn Văn Dung – Phó trưởng Ban biên tập - SĐT: 0965454369 – Email: dungnv@hufi.edu.vn). Ban biên tập sẽ tổng hợp toàn bộ những ý kiến đóng góp làm cơ sở tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Nhà trường các phương án triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

NỘI DUNG PHIẾU KHẢO SÁT