Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

Thông báo

Thông báo về việc mức phí lưu trú ký túc xá năm học 2023-2024

Thông báo về việc mức phí lưu trú ký túc xá năm học 2023-2024

Trung tâm Ký túc xá Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên có nhu cầu lưu trú ký túc xá như sau:

Danh sách sinh viên xét lưu trú ký túc xá đợt 1 năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên xét lưu trú ký túc xá đợt 1 năm học 2023 - 2024

Trung tâm Ký Túc Xá thông báo về danh sách sinh viên xét lưu trú ký túc xá đợt 1 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Ban tổ chức công bố Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024 như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ thông báo số 708/TB-DCT ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; Nay Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc thu học phí bổ sung học...

1 2 3 4 5 > >>