Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

Thông báo

Thông báo về việc mức phí lưu trú ký túc xá năm học 2023-2024

Thông báo về việc mức phí lưu trú ký túc xá năm học 2023-2024

Trung tâm Ký túc xá Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên có nhu cầu lưu trú ký túc xá như sau:

Danh sách sinh viên xét lưu trú ký túc xá đợt 1 năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên xét lưu trú ký túc xá đợt 1 năm học 2023 - 2024

Trung tâm Ký Túc Xá thông báo về danh sách sinh viên xét lưu trú ký túc xá đợt 1 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Thông báo về việc rút phí lưu trú ký túc xá năm 2023-2024

Thông báo về việc rút phí lưu trú ký túc xá năm 2023-2024

Trung tâm Ký túc xá sinh viên thông báo đến sinh viên về việc rút tiền phí lưu trú ký túc xá năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo về việc công nợ nội trú ký túc xá năm 2023-2024

Thông báo về việc công nợ nội trú ký túc xá năm 2023-2024

Trung tâm Ký túc xá sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 14 đăng ký lưu trú KTX năm học 2023-2024 như sau:

1 2 3 4 5 > >>