Sinh viên Ký túc xá HUFI nhập dữ liệu cử tri tham gia bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp

Cùng chung với không khí thi đua chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, sinh viên Ký túc xá HUFI đã hỗ trợ địa phương làm những việc hành chính và đây cũng là việc thường xuyên của sinh viên Ký túc xá đóng trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì

Vào ngày 25--26/3/2021, có 10 bạn sinh viên Ký túc xá trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM cùng ban bầu cử nhập dữ liệu cử tri tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với sự kiện trọng đại của đất nước các bạn đã hoàn thành công việc được giao trước thời hạn.

Gần một nghìn cử tri được nhập dữ liệu đầy đủ. Ban bầu cử của UBND phường Tân Sơn Nhì đánh giá cao sự hỗ trợ của các bạn sinh viên Ký túc xá HUFI

Một số hình ảnh của các bạn tham gia: